از کار افتادگی

بازدیدها: 82

معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده

ممکن است بیمه شده و بیمه گذار یک نفر نباشند. مثلاً سرپرست خانواده ای که قصد دارد همسر و یا فرزندان خود را بیمه عمر و سرمایه گذاری نماید. در این صورت همسر و یا فرزندان او در حکم بیمه شده و خود وی که پرداخت حق بیمه را بعهده دارد بیمه گذار تلقی می گردد.
همچنین بیمه گذار می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد. مانند سازمان ، مؤسسه و یا شرکتی که قصد دارد کارکنان خود را بیمه عمر و سرمایه گذاری نماید. شایان ذکر است بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه با موافقت بیمه شده می تواند تغییر کند.

اما ممکن است بیمه شده و بیمه گذار یک نفر باشند ، مثل فردی که به تنهایی خودش را بیمه می کند. در اینصورت اگر بیمه شده پس از پرداخت حتی اولین قسط حق بیمه ، به علت بیماری یا حادثه از کار افتاده کامل و دائم شود و دیگر قادر به انجام فعالیت روزمره خود نباشد ، از پرداخت حق بیمه معاف می شود.

بدیهی است در این صورت پرداخت سرمایه فوت به قوت خود باقی می ماند حتی در صورت حیات نیزمبلغ اندوخته خود را دریافت می کند ولی بجای اینکه خودش سالانه حق بیمه را پرداخت کند ، چون ازکارفتادگی خود را بیمه کرده از پرداخت حق بیمه معاف شده و در واقع شرکت بیمه بجای او حق بیمه را پرداخت می کند.

کلیه افراد بین ۱۸ تا ۵۵ ساله می توانند از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر ازکارافتادگی کامل و دائم برخوردار باشند.

در بیمه عمر مشترک علاوه بر ازکارافتادگی، اگر بیمه گذار که بیمه شده اول نیز هست (مثلاً سرپرست خانواده) فوت نماید هم بیمه شده دوم (مثلاً همسرش) علاوه بر دریافت سرمایه فوت بابت فوت همسر خود از شرکت بیمه کارآفرین، از پرداخت حق بیمه برای مدت باقیمانده نیز معاف خواهد شد.