راهنمای دریافت وام

بازدیدها: 18

دریافت وام بدون نیاز به ضامن

با حساب اندوخته در قسمت حیات بیمه شده آشنا شدید. شایان ذکر است چون موجودی این حساب متعلق به خود شماست لذا پس از گذشت ۲ سال از ابتدای بیمه نامه ، جهت تأمین مخارج ضروری زندگی از قبیل ازدواج فرزندان ، تأمین مخارج تحصیل آنها ، تهیه مسکن و … تا ۹۰ درصد این حساب را وام دریافت نمایید.

به عنوان مثال فردی در طول مدت ۹ سال مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به شرکت بیمه پرداخت کرده که در ازای آن علاوه بر داشتن آسودگی خیال و تأمین بیمه ای برای مدت ۹ سال ، دارای موجودی حساب اندوخته به میزان ۵۰ میلیون تومان گردیده است. حال بلافاصله پس از درخواست این فرد و بدون نیاز به ضامن و سپری شدن مدت طولانی ، تا ۹۰ درصد اندوخته یعنی مبلغ ۴۵ میلیون تومان بصورت وام به این فرد تعلق می گیرد.

فرض کنید مهلت بازپرداخت وام مذکور ۵ ساله است ولی پس از بازپرداخت می توانید مجدداً تا ۹۰ درصد حساب اندوخته خود را وام دریافت نمایید.

همچنین می توانید علاوه بر وام در مقاطعی از بیمه نامه از موجودی حساب اندوخته خود نزد شرکت بیمه کارآفرین ، برداشت نمایید.

همچنین اگر در هر سال مایل و یا قادر به پرداخت حق بیمه آن سال نباشید می توانید به شرکت بیمه اعلام کنید که از حساب اندوخته شما به میزان حق بیمه آن سال برداشت نماید به شرطی که موجودی اندوخته جوابگوی حق بیمه مورد نظر باشد. بدیهی است در صورت تمایل در سالهای بعدی می توانید حق بیمه را افزایش و یا کاهش دهید.