بیمه امید اندوخته دار

بازدیدها: 10

طرح امید اندوخته دار یکی از کارهای ماندگار ما جهت حمایت از خانواده می باشد .

همگی ما وقتی تصویری از آینده زندگی خود و خانواده را تجسم می نماییم ، آرامش و رفاه مالی خانواده یکی از اولویت های ما هست . برای زسیدن به این مقصود تلاش میکنیم و راههایی را برای زسیدن به این مهم انتخاب می کنیم .

به طور معمول برنامه ریزی های مالی ، به وجود خود ما بستگی دارد و در صورت نبود ما چه گزینه ای به خانواده کمک می کند؟!

* بیمه عمر مناسب کمک میکند تصویری که از آینده برای خانواده خواسته ایم جاودانه گردد .

طرح امید اندوخته دار ، طرح پیشنهادی نمایندگی ۲۷۵۲ برای افرادی است که خواستار یک بیمه عمر با پوشش های کامل و مناسب و بالاترین میزان سود و سرمایه گذاری می باشند .