بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک

بازدیدها: 38

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک

معرفی بیمه نامه

در عصر حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اشتغال روز افزون زنان وظیفه اداره اقتصادی خانوار بر دوش هر دو می باشد و فقدان هر یک کمبود بارزی را به دنبال دارد . بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیاز های بیمه ای خانواده با توجه به پررنگ شدن نقش بانوان در تامین هزینه های خانواده طراحی گردیده است و برای اولین بار در ایران در تاریخ آذر ماه ۱۳۸۷ توسط شرکت بیمه کار آفرین اجرا شد .

این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی( توضیحات بیشتر در لینک بیمه نامه عمر انفرادی ) بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

اهداف و مزایا

برخی از مزایای این طرح عبارت است از :

* امکان پرداخت یک حق بیمه برای دو نفر

* در صورت فوت هر یک از بیمه شده ها تا سقف ۲۵ برابر مبلغ حق بیمه پرداختی به عنوان سرمایه فوت به صورت مجزا به ذینفعانی که با نظر بیمه شدگان تعیین گردیده اند پرداخت می گردد .

* هر یک از بیمه شدگان می توانند از مزایای پوشش تکمیلی فوت به علت حادثه ، بیماری های تحت پوشش با پرداخت حق بیمه جزئی بابت هر پوشش بهره مند گردند.

* مزیت ویژه : در صورتی که بیمه شده اول دارای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه باشد در صورت فوت یا احراز از کار افتادگی کامل و دایم وی ، بیمه شده دوم تا پایان مدت قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود .

* امکان دریافت وام و برداشت از حساب از سال دوم به بعد

* امکان تعیین ذینفع هر یک از بیمه شدگان به دلخواه ایشان