طرح خود پرداخت

بازدیدها: 12

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خود پرداخت

معرفی بیمه نامه

این طرح امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد :

امکان پرداخت حق بیمه با مبالغ بالا و با بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای سرمایه گذاری را دارند .

با توجه به اینکه سقف سرمایه فوت قابل ارائه به هر یک از بیمه شدگان حداکثر معادل چهار میلیارد ریال می باشد ، اخذ حق بیمه سالانه حداکثر تا سقف دویست و چهل میلیون ریال مقدور است ، لذا در مواردی که بیمه شدگان متقاضی پرداخت مبالغ حق بیمه بالاتر می باشند می توانند از این طرح استفاده نمایند.

بیمه گذارانی که تمایل دارند حق بیمه سنوات آتی خود را جهت بهره مندی از سود سرمایه گذاری و آسایش خیال از عدم تعلیق بیمه نامه و عدم لزوم به پرداخت حق بیمه در هر سررسید ، در ابتدای بیمه نامه پرداخت نمایند و از کلیه امکانات بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری با شیوه پرداخت سالیانه ، از جمله :

*بهره مندی از ضریب سرمایه فوت مناسب

*امکان اخذ بیمه نامه به صورت تکنفره یا مشترک

*امکان بهره مندی از پوشش های تکمیلی به صورت کامل

*امکان تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت جهت مقابله با تورم و بهره مندی از سرمایه فوت مناسب با

افزایش سن بیمه شده

* بهره مندی از سود چشم گیر با توجه به پرداخت بهره مرکب به اندوخته بیمه نامه

*امکان واریز به اندوخته در هر زمان و یا برداشت از اندوخته در صورت لزوم از سال دوم قرارداد به بعد که

در این موارد تعهدات بیمه گر در رابطه با آخرین وضعیت اندوخته بیمه نامه تعیین می گردد