معافیت های مالیاتی بیمه عمر

بازدیدها: 67

همانطور که می دانیم اگر فردی از دنیا برود بازماندگان وی برای مشخص شدن سهم هرکدام باید مراحلی را طی کنند که از لحاظ زمانی حداقل ۶ ماه به طول می انجامد. و پس از طی این مراحل و سپری شدن مدت زمان مذکور می بایست وجه نقد قابل توجهی یا درصدی از اموال متوفی را بعنوان مالیات پرداخت نمایند.

سؤال اینجاست که خانواده ای که سرپرست خود را از دست داده و هزینه های برگزاری مراسم بزرگداشت و … را نیز متحمل شده در طول مدت ۶ ماه چگونه از بابت مخارج بوجود آمده آسودگی خیال داشته باشد؟

بهترین راه حل همین بیمه عمر و سرمایه گذاری است.

چراکه مطابق با ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت های شرکت بیمه در بیمه عمر ، معاف از مالیات بوده و قانون ارث نیز به آن تعلق نمی گیرد. و این به این دلیل است که خودتان در ابتدای قرارداد کلیه ذینفع های بیمه نامه و سهم هریک را مشخص نموده اید. بنابراین تعهدات بیمه کارآفرین ظرف مدت ۷۲ ساعت در صورت حیات به خودتان و در صورت فوت به ذینفع بیمه نامه ، بدون کسر مالیات پرداخت می گردد.

همچنین طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، حق بیمه عمر جزو هزینه های قابل کسر از درآمد مؤدیان مالیاتی است. این یعنی افرادی که می بایست سالانه به اداره مالیات مالیات بپردازند، می توانند حق بیمه ای را که برای بیمه عمر به بیمه کارآفرین پرداخت نموده اند را از سود سالانه خود کسر نموده و مابقی را در محاسبه مالیات وارد نمایند.