پرسش های متداول

بیشترین پرسشهای مطرح شده

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟
بیمه عمر و سرمایه گذاری وسیله ای مناسب جهت کسب ” آرامش خیال امروز” و “رفاه زمان بازنشستگی” و نیز ” تامین پشتوانه مالی بازماندگان” در غیبت سرپرست خانواده است.
پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟
*پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش: این پوشش به افراد ۲۰ الی ۶۰ ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه و صرف نظر از هزینه های بیمارستانی پرداخت می نماید . این بیماریها عبارتند از: سکته قلبی- سکته مغزی – سرطان – پیوند اعضاء اصلی بدن – جراحی قلب باز *پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: این پوشش به افراد ۱۵ الی ۷۰ ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد. *معافیت از پرداخت حق بیمه: این پوشش به افراد ۱۸ الی ۶۰ ساله تعلق می گیرد. در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن ۶۰ سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را ( درر زمان قطعیت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده و بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی ) را تا پایانن مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید.
بیمه زیان پولی
این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وامهای رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار میدهد.
آیا با بیمه می توان آینده فرزندان را تامین کرد؟
با پرداخت‌ حق‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ بر ارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.
طبقه بندی کشتی
منظور از طبقه بندی شرایطی است که کشتی های حامل کالا می بایـست دارا باشند و ایـــن شرایط معمولا توسط موسسات معتبر بین المللی که مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن می باشند کنتـرل می شود .
کشتی طبقه بندی شده
کشتی طبقه بندی شده عبارت است از هر کشتی که دارنده گواهی طبقه بندی معتبر باشد.
پارتشیپمنت
یعنی حمل به دفعات به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبدا ء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل گردد.
بیمه عمر چیست و انواع آن
بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ کارآفرین در ازای‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجا یابه‌ صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ او بپردازد.
دریافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذیر است؟
حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده میاشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید هم چنین بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.
بیمه شخص ثالث
قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسئول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌ می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را تا حد مبلغ دیه ماه های حرام بیمه‌ کنند.
بیمه باربری دریایی
خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بار گیری و تخلیه، با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.
پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه میشود؟
طیق ماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران: ماده 60. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.
بیمه عمر مانده بدهکار چیست؟
سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید واحداث‌مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان‌ وی‌ ازپرداخت‌ وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌. باتوجه‌ به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند،بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام‌ می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.
مزایای ویژه بیمه عمر مانده بدهکار چیست؟
تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده و در صورت حیات بیمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش یا افزایش سرمایه فوت و حق بیمه - امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد
بیمه بدنه کشتی و هواپیما
این بیمه خسارت وارد شده به کشتی و هواپیما را تحت پوشش قرار میدهد.
بیمه به سرمایه گذار چه کمکی میکند؟
سرمایه‌‌ ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌ تضمین‌ می‌شود ودر صورت‌بروز خسارت‌، شرکت‌بیمه‌آن‌را می‌پردازد.
پشتوانه مالی و اعتباری بیمه کارآفرین چیست؟
شرکت بیمه کارآفرین، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک کارآفرین، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. 25 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتکایی می نماید. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل می گردد.
آیا بیمه های عمر معاف از مالیات میباشند؟
حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.
بیمه نامه مستمری و بازنشستگی چگونه امکانپذیر است؟
در زمان پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایه حساب اندوخته بیمه خویش به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.
آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟
بلی . اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یک از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .تنها بیمه شده قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد .
مجوز نمایندگی چگونه داده می شود؟
پروانه نمایندگی شرکت بیمه کارآفرین بر اساس آئین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه صادر می شود. متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه پس از مطالعه آن آئین نامه و اطمینان از احراز شرایط لازم اقدام می‌نماید.
کشتی چارتر
کشتی است که به صورت اجاره ای کار می کند. این اجاره می تواند به صورت زمانی یا سفری باشد.
بیمه نامه مشترک عمر و سرمایه گذاری چیست؟
این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد که هر کدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا می باشند و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تکمیلی نیز بهره مند شوند .
پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟
*پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش : این پوشش به افراد 20 الی 60 ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 300.000.000 ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه و صرف نظر از هزینه های بیمارستانی پرداخت می نماید . این بیماریها عبارتند از: سکته قلبی- سکته مغزی - سرطان - پیوند اعضاء اصلی بدن - جراحی قلب باز *پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد. *معافیت از پرداخت حق بیمه : این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله تعلق می گیرد. در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را ( در زمان قطعیت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده و بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی ) را تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید.
مزیت ویژه در تعیین ذینفع چیست؟
در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.
ضمانت سودآوری و نرخ سود چگونه تعیین می شود؟
طبق آیین نامه 68/2 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل شانزده درصد برای دو سال اول بیمه نامه و سیزده درصد برای دو سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر چهار سال می باشد . لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ( سود دوران مشارکت ) نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود . سرمایه گذاری شرکت بیمه کار آفرین از محل ذخایر ریاضی بیمه گذاران همواره موفقیت آمیز بوده و هر ساله بیش از سود بانکی و به طور متوسط در سه سال گذشته 22% سود به حساب بیمه گذاران منظور گردیده است.
الحاقیه
نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.
چه مبلغی به عنوان بازخرید پرداخت میشود؟
در صورت عدم تمایل بیمه گذار به ادامه قرارداد قبل از پایان قرارداد بیمه ای ، حداقل مبلغ قابل پرداخت معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با نرخ علی الحساب می باشد . ضمنا در پایان هر سال مالی نرخ قطعی آن سال اعلام می گردد و چنانچه میزان سود متعلقه بیش از نرخ تضمینی باشد ، در محاسبه آن سال منظور خواهد شد .
گواهی بازرسی کالا در مبداء
سندی است که توسط شرکت بازرسی کننده در زمان حمل صادر می گردد. در گواهی بازرسی کالا اطلاعات مربوط به خریدار و فروشنده، شماره اعتبار اسنادی، نام گشایش کننده اعتبار، نام و نوع وسیله حمل، مبدأ و مقصد، شرح کالا، علامات و مشخصات بسته بندی، طریقه نمونه برداری و آزمایش، کیفیت و کمیت کالا، مکان و تاریخ بازرسی و ... درج می گردد.
بیمه تمام خطر
در این نوع بیمه، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می گیرد، بغیر از مواردی که در بیمه نامه استثنا تلقی شده است.
بارج
دوبه یا بارج شناوری است که برای حمل و نقل حجم نسبتا زیادی از کالا یا مواد بر روی آب به کار می‌رود. از دوبه برای حمل اشیای بزرگ یا میزان ریادی از کالا استفاده می‌شود. بیشتر دوبه‌ها را در کانال‌ها و رودها به کار می‌برند. دوبه معمولاً موتور ندارد که در این صورت بارجهای بدون موتور توسط یدک کش کشیده میشوند.
بیمه اجباری
هر یک از انواع بیمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.
کالای متروکه
کالاهایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و به‌ دلیل گوناگون از جمله بلاصاحب ماندن، بی‌استفاده ماندن و یا از رده خارج شدن ترخیص نشده باشد.
کشتی های لاینر
این کشتی‌ها تحت ضوابط خاصی در خطوط معین و با برنامه منظم فعالیت می‌کنند.
صورت بسته بندی
سندی است که به طور مشروح مشخصات بسته بندی را نشان می دهد و مندرجات آن شامل نوع کالا، وزن خالص و ناخالص، محتویات هر بسته از نظر نوع تعداد و وزن می باشد.
ترانسشیپمنت
انتقال محموله مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر
Total Loss
خطرات بیمه شده : فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی /غرق شدن/ سقوط هواپیما را در بر می گیرد. این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد .

بازدیدها: 10